Saatavilla pyynnöstä!
AKUUTIN STRESSIREAKTION VAKAUTTAMINEN ETÄNÄ ASSYST-ETÄ©
Dr. Ignacio "Nacho" Jarero

Kehitetty kaikille mieleterveyden työntekijöille (maisteritason koulutuksen saaneet ohjaajat, psykologit, sosiaalityöntekijät, avioliittoneuvojat ja perheterapeutit, jatko-opiskelijat jne.)

Koulutuksen yleiskatsaus:

Maailmassa, jossa kriisien lukumäärä on lisääntynyt, mielenterveyden ammattilaisten ja terapeuttien on kyettävä vastaamaan nopeasti ja ammattitaitoisesti sekä lähi- että laajemman yhteisön tarpeisiin kotimaassa ja ulkomailla kun ihmiset oireilevat kokemiensa tapahtumien ja muistoihin liittyvän ahdistuksen takia. Tämä verkkokoulutus antaa mielenterveyden ammattilaisille valmiudet  tarjota nopean vasteen hoitoa sitä tarvitseville.

AKUUTIN STRESSSIREAKTION VAKAUTTAMINEN ETÄNÄ ASSYST-ETÄ© on askel-askeleelta etenevä adaptiiviseen informaation prosessointimalliin (AIP) pohjautuva menetelmä, joka on kehitetty erityisesti sellaisia henkilöitä varten joilla ei ole mahdollisuutta henkilökohtaiseen terapiaan, mutta joilla kuitenkin on ylivoimaisia aistikokemuksia, kehon tuntemuksia tai tunteita.

Mentelmän tarkoitus on auttaa traumaattisen tapahtuman kokenutta ihmistä vakautumaan poistamalla tai vähentämällä ahdinkoa aiheuttavien patogeenisten muistojen somaattis-sensorisia komponentteja, samalla tukien ihmisen luontaisen adaptiivisen informaation prosessoinnin (AIP) järjestelmän toimintaa.

ASSYST-ETÄ noudattaa psykologisen ensiavun periaatteita ahdingon vähentämiseksi ja toimintakyvyn palauttamiseksi. ASSYST-ETÄ© menetelmän käyttäminen edellyttää hoitosuunnitelman ja hoidonarvion tekemistä osana kaikkien potilaiden hoitoa.

ASSYST-ETÄ© menetelmää voidaan käyttää heti ensimmäisten oireiden ilmaantuessa tai toimintakyvyn laskiessa järkyttävän tapahtuman jälkeen ensimmäisistä tapahtuman jälkeisistä tunneista ja päivistä alkaen.

Liity trauma-asiantuntija, ja EMDR terapian maailmalaajuisen humanitaarisen avun pioneerin Tri. Ignacio (Nacho) Jareron seuraan kolmituntisen koulutuksen ajaksi. Koulutus tulee laajentamaan asiantuntemustasi ja sen päätyttyä sinulla on valmiudet tehokkaan akuutin trauman hoidon työkalun ASSYST-ETÄ© käyttämiseen.

Koulutuksen tavoitteet

  •  Kuvata adaptiivisen tietojenkäsittelyn (AIP) ja patogeenisten muistojen teoreettinen malli.
  • Tuntea ja ymmärtää ASSYST-ETÄ menetelmä ja sen käyttö.
  • Tuntea ja osata käyttää potilaan ohjeistusta ASSYST-ETÄ menetelmän käyttöä varten.
  • Harjoitella ASSYST-ETÄ menetelmää potilaan näkökulmasta.

Rekisteröintimaksut

  • Vain yksilöharjoitteluun tarkoitetun ASSYST-ETÄ -sovelluksen hinta on $90 USD (noin 85€).

  • Paketin hinta sekä ASSYST-Remote Individual- että ASSYST-ETÄ -ryhmässä on $130 USD (noin 110€).

Osa ASSYST-ETÄ koulutuksen tuotosta ohjataan AMAMECRISIS säätiön humanitaarisen avun ja tutkimuksen raoittamiseen (AMEECRISIS on voittoa tavoittelematon Meksikolainen hyväntekeväisyysjärjestö joka on perustettu vuonna 1998).

Kurssin kouluttajat


Valinnainen lisäosa:
ASSYST-kaukosäädin ryhmille

Mietitkö kuinka hyödyntää ASSYST-kaukosäädintä verkossa ryhmäympäristössä ihmisille, jotka kaikki ovat saman huolestuttavan tilanteen (kuten COVID-pandemian, systeemisen väkivallan, luonnonkatastrofien ja muun) kanssa? Voit ostaa “lisäosan” ASSYST-etäopiskelijakoulutukseen oppiaksesi johtamaan ASSYST-kaukosäädintä ryhmille (ASSYST-RG). Tässä koulutuksessa tohtori Jarero jakaa kanssasi ASSYST-RG-kirjoituksen, potilasohjeet, yksityiskohtaisen selityksen ja myös suoran esittelyn.

PERUUTUSEHDOT

Koska osallistuja saa verkkokurssin käyttöönsä heti maksamisen jälkeen ei peruminen ole mahdollista

OSALLISTUMISVAATIMUKSET

  • OTaitotaso: edistynyt
  • Kohdeyleisöömme kuuluvat 1) laillistetut psykoterapeutit 2) valmistumisvaiheessa olevat psykoterapeutit, jotka ovat työskentelevät kokeneen psykoterapeutin valvonnassa ja ohjauksessa 3) sellaiset maisteritason opiskelijat jotka ovat suuntautuneet psykologiaan/mielenterveystyöhön.

 

TÄRKEÄ HUOMIO

Jokaisen mielenterveystyöntekijän/terapeutin/koluttautujan tulee henkilökohtaisesti varmistaa, että koulutus vastaa niitä pätevyysvaatimuksia jotka häneen kohdistuvat. On-line teleterapian antamisen osalta tulee varmistua ajankohtaisten ja asianmukaisten kotimaisten ja kansainvälisten ohjeistusten vaatimuksista ja niiden noudattamisesta. Myös työvälineiden (mm. video- ja internetyhteydet) tulee vastata niille viranomaisten asettamia vaatimuksia. Kysymysten osalta tulee olla yhteydessä niihin viranomaisiin ja lainsäätäjiin jotka määrittävät ja ohjaavat käytäntöjä asianomaisen työn osalta.


KOULUTUKSESTA

Tiedossa ei ole tunnistettuja eturistiriitoja. Mahdolliset valitukset tulee lähettää kirjallisesti joko sähköpostitse tai kirjeitse. Kaikki valitukset huomioidaan ja niihin vastataan 5-10 arkipäivän kuluessa.

Contact to Listing Owner

Captcha Code